Rook- en warmteafvoerinstallaties, branddetectie en sprinklers zijn de meest gehanteerde actieve brandveiligheidssystemen in industriegebouwen om bij brand de evacuatie en de interventie veiliger te maken, het onderbreken van de economische activiteiten tot een minimum te herleiden en het gebouw en de inboedel te vrijwaren van rook/brandschade. In dit artikel kan er een overzicht van de wettelijke vereisten voor de toepassing van een RWA-installatie worden teruggevonden.

 

Les installations d'extraction de fumée et de chaleur, la détection d'incendie et les sprinklers sont les systèmes actifs de sécurité incendie les plus couramment utilisés dans les bâtiments industriels pour sécuriser l'évacuation et l'intervention en cas d'incendie, minimiser l'interruption des activités économiques et protéger le bâtiment et son contenu contre les dommages causés par la fumée ou le feu. Cet article donne un aperçu des exigences légales pour l'application d'une installation EFC.

Goed ontworpen klaslokalen spelen een cruciale rol bij het vormen van schoolprestaties.

Des salles de classe bien conçues jouent un rôle crucial dans les résultats scolaires.

AG.Plastics heet voortaan Skylux. Voor deze naamsverandering is het bedrijf uit Harelbeke niet over één nacht ijs gegaan. AG staat immers voor Albert Glorieux, de grootvader die meer dan 50 jaar geleden het familiebedrijf oprichtte. Het was zijn missie om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van
gratis daglicht. Intussen zijn de lichtkoepels, lichtstraten, verandasystemen, gevelpanelen en kunststofplaten een vaste waarde in Europa.